Potrebujete rýchlu pôžičku ?
Teraz Vám stačí len občiansky preukaz

Podnikateľská pôžička
Maximálne diskrétne.
do 48hodín sú peniaze vaše

Tento produkt je určený predovšetkým firmám (fyzickým aj právnickým osobám). Predstavuje riešenie prevádzkových a investičných potrieb pre podnikateľov v situácii, keď napr. nie je možné získať úver v potrebnej výške v banke. Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť. Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Požiadať o úver

Podmienky:

 • vek žiadateľa 21 – 75 rokov
 • minimálna doba podnikania 12 mesiacov
 • výška úveru od 1 000 € do 20000 €
 • mesačné splátky
 • splatnosť individuálne
 • vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa, môže byť aj osobný účet
 • vychádzame z hrubých ročných príjmov
 • akceptujeme aj stratu v daňovom priznaní
 • možnosť predčasného splatenia

Potrebné doklady :

 • daňové priznanie bez príloh
 • výpis z účtu (môže byť aj osobný účet) za predchádzajúci mesiac vedený na meno žiadateľa

Do výšky 20 000,- Eur

Je určená najmä drobným podnikateľom, ktorí potrebujú rýchlu krátkodobú pôžičku bez nutnosti zábezpeky majetku. Majú pravidelné príjmy z podnikania, ako napr. reštaurácie, bary, herne, autodopravcovia, autoservisy, predajne rýchloobrátkového tovaru a prevádzkarne služieb.Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť. Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Do výšky 20 000,- Eur

Je určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na určitý čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov. Úver je možné kedykoľvek predčasne vyplatiť.Minimálne dokladovanie. Posudzujeme Vás podľa HRUBÉHO ROČNÉHO PRÍJMU, nie základu dane!

Pôžička so zábezpekou

Predstavuje riešenie prevádzkových a investičných potrieb pre podnikateľov v situácii, keď napr. nie je možné získať úver v potrebnej výške v banke. Pôžička je určená podnikateľom, ktorí potrebujú väčšiu čiastku a dokážu poskytnúť zabezpečenie vo forme majetku. Firmy nemusia mať históriu a ako bonus nemusia preukazovať príjem. Na zabezpečenie pôžičky slúži zábezpeka nehnuteľnosťou, ktorá dostatočne pokrýva hodnotu pôžičky.

 • Adrián Bogár 

 • 0915 577 644

 • adrian.bogar@gmail.com

 • Kancelária: Nábrežie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza

Je jedno kde bývate,
u nás vybavíte úver z pohodlia domova

Firma Adrián Bogár so sídlom kancelárie Nábrežie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, IČO: 40828697, DIČ: 1074211435, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 245513 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 05.06.2019

Reprezentatívny príklad: Tento výpočet má informatívny charakter. Pri pôžičke vo výške 5 000 €, s dobou splatnosti 8 rokov, s úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., s počtom mesačných splátok 96, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 50 € je ročná percentuálna miera nákladov 6,50 % (RPMN), 95 splátok vo výške 65,96 € a s posledná 96. splátka vo výške 65,45 €. Celková suma, ktorú klient uhradí predstavuje 6 381,65 €. Výška splátky je uvedená bez Poistenia schopnosti splácať úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Splatnosť úverov je 12-96 mesiacov.