Potrebujete rýchlu pôžičku ?
Teraz Vám stačí len občiansky preukaz

Zamestnanecká pôžička od 500 do 20 000 €
Maximálne diskrétne.
do 24 hodín sú peniaze vaše.

Je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie životných potrieb (nedoplatok na nájomnom, vyúčtovanie plynu, elektriny, nákup spotrebnej elektroniky…). O úver môžu požiadať najmä zamestnanci so stálym príjmom (aj pre pracujúcich za hranicami republiky: MR, ČR, Rakúsko a Nemecko), dôchodcovia (výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský a sirotský dôchodok).

Požiadať o úver

Podmienky:

 • vek žiadateľa od 18 rokov v čase žiadosti o úver
 • výška úveru od 500 do 20 000 EUR
 • mesačné splátky
 • splatnosť už od 12 do 96 mesiacov
 • vyplatenie úveru bankovým prevodom na účet žiadateľa
 • vybavenie úveru bez poplatkov
 • možnosť predčasného splatenia

Podmienky pre cudzincov :

 • zamestnaný minimálne 18 mesiacov u posledného zamestnávateľa
 • príjem viac ako 500 €
 • vek aspoň 26 rokov
 • povolenie na dlhodobý trvalý pobyt

Občan SR zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady :  len občiansky preukaz

Občan SR zamestnaný v zahraničí

  Potrebné doklady:  príjem sa dokladuje na základe dokladov o príjme

Cudzinec zamestnaný na Slovensku

  Potrebné doklady:  povolenie na trvalý pobyt

Príjem podľa zákona č. 328/2002 o soc. Zabezpečení policajtov a vojakov

  Potrebné doklady : tri posledné výplatné pásky a výpisy z účtu kde boli tri posledné mzdy poukázané, alebo detaily transakcií s vyplatenou mzdou z internet bankingu
 • Adrián Bogár 

 • 0915 577 644

 • adrian.bogar@gmail.com

 • Kancelária: Nábrežie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza

Je jedno kde bývate,
u nás vybavíte úver z pohodlia domova

Firma Adrián Bogár so sídlom kancelárie Nábrežie J. Kalinčiaka 5, 971 01 Prievidza, IČO: 40828697, DIČ: 1074211435, ako sprostredkovateľovi podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 245513 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa 05.06.2019

Reprezentatívny príklad: Tento výpočet má informatívny charakter. Pri pôžičke vo výške 5 000 €, s dobou splatnosti 8 rokov, s úrokovou sadzbou 5,99 % p. a., s počtom mesačných splátok 96, s poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 50 € je ročná percentuálna miera nákladov 6,50 % (RPMN), 95 splátok vo výške 65,96 € a s posledná 96. splátka vo výške 65,45 €. Celková suma, ktorú klient uhradí predstavuje 6 381,65 €. Výška splátky je uvedená bez Poistenia schopnosti splácať úver. Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.

Splatnosť úverov je 12-96 mesiacov.